Gewerkte uren berekenen online dating

Het bedrag dat je niet hoeft te betalen aan de belasting, is de tegemoetkoming in reiskosten woon-werkverkeer. Voor elke kilometer die je moet afleggen om bij VUmc te komen, krijg je in principe €0,19.

Deze €0,19 vermenigvuldig je met het aantal kilometers van thuis naar VUmc, zowel van de heenreis als de terugreis (maximaal 150 km per dag, heen- en terug).

Om je reisdagen per jaar uit te rekenen volg je de volgende berekening: 5 werkdagen is 5/5 (1) x 214 = 214. Om je tegemoetkoming uit te rekenen gebruik je de volgende som: €0,19 x (afgelegde kilometers heen en terug) x aantal reisdagen) = Fiscale uitruil Je woont op 10 kilometer afstand van VUmc en gaat 4 dagen per week werken.

De hoogte van de vergoeding woon-werkverkeer via fiscale uitruil is dan: €0,19 x 20 x (4/5 x 214) = €650,56 op jaarbasis welke verrekend worden met je vakantiegeld (in mei) en je eindejaarsuitkering (in november). Simpel gezegd wordt dit bedrag van onze vakantietoeslag en eindejaarsuitkering afgehaald en belastingvrij teruggegeven.

In overleg met je toekomstige leidinggevende kun je dit budget besteden.

Last modified 07-Jun-2017 22:15